תגיש לי for Dummies

In case the file is up for deletion due to the fact it's been superseded by a exceptional by-product of your perform, look at the notion that Even though the file may very well be deleted, your effort (which all of us tremendously take pleasure in) life on in The brand new file.

In case you designed this file, please Observe that the fact that it has been proposed for deletion isn't going to automatically suggest that we do not value your type contribution. It simply just ensures that a single man or woman thinks that there is some precise difficulty with it, for instance a copyright difficulty.

Please don't forget to reply to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator will likely not influence the result of the nomination. Thank you!

I just wanted to say hi, question the way you were being doing, and to request what translation you will be engaged on. I hope you are performing effectively and congratulations with your barnstar

Take note that any unsourced and untagged photographs will probably be deleted a person week after they are actually uploaded, as described on criteria for fast deletion.

, but the truth is, her grandmother gives her an incredibly important a single - a Tale by no means instructed to anyone else just before. This Tale of initiation may be decode only in the event the girl grows up and entirely matures. In accordance with the nicely-acknowledged investigate of Mircea Eliade[7], in the entire process of initiation, girls and boys learn the way to function as Grownups in Modern society exactly where they are belong to; what spiritual and cultural values are regarded in the eyes of their Culture; which actions is necessary of them; and What exactly are the important establishments of their society. כמו כן הם נחשפים למסורות שבטיות-דתיות ולמיתוסים הקדושים לחברה בתוכה הם עתידים לחיות כבוגרים (Eliade, 1965: X) three . Also, They are really exposed to tribal traditions - spiritual myths inside Culture they can Reside as Grown ups.

Many thanks for all the good operate. In any case, if you're still pondering performing A different translation, I think five-next rule would make a very good 1, but that's just my view. You don't have to pay attention.

אני מכירה הרבה מאוד כלות שאהבו את הבעל שלהם עוד לפני החתונה והן רק חיכו להתחתן איתו כבר כדי שהן תוכלנו להגיע איתו למקסימום של החיבור האפשרי בין בני אדם.

אישה שכל החיים שלה עשתה סקס עם אותו גבר ובטוחה שזה מה שהולך אצל כולם....ואין לה גם אפשרות לבדוק. לא לפני חתונה ובטח לא אחרי.

היא תוצאה של הלך רוח כללי שאינו יכול להכיל את הטרנספורמציה הדרושה משגרת היום המוכרת, לחיי מין בריאים וסוערים. כי העניין הוא פשוט - אישה כבויה, חסרת ניצוץ ורוח נעורים, חסרת חוש הומור עצמי ויכולת להסתכל על המציאות בצורה צינית (בעת הצורך), וחסרת יכולת להשתחרר מכבלי האפרוריות שאופפים אותה - היא אינה אישה שיודעת ליהנות במיטה.

הבעיה לדעתי היא בצורת החשיבה שלך לגבי הגבולות בין אחריות אישית ואחריות ממסדית. הדת- היא מקום של "תשובות". אם יש לך איזושהי דאגה תמיד תקבלי מענה מארכאה גבוהה יותר בכל נושא שהו. בעולם החילוני אין תשובות- אך יש לך את הזכות לשאול שאלות, לברר בשביל check here עצמך כיצד את רוצה לחיות את חייך.

That's not the goal of the attribution template. It is a license tag intended for operates the place only attribution is needed, like I claimed, not for emphasis.

There seems to be a problem about The outline and/or licensing of the certain file. It has been discovered that you've included from the picture's description merely a Template that is not a license and although it offers valuable information about the graphic, it is not a valid license.

or choose another filter to see additional bids Bid from bidData.projectPresentBidSubmittedByCompany.profileServiceCompanyUserName

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *